Hafex Nedir

Hafex Nedir
Hafex Nedir Hafex Nedir Hafex Nedir

Hafex Nedir

Yeni, Temiz ve Ekolojik

AEROSOL YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

Yeni nesil yangın söndürücülerin içerisinde, etkili yangından korunma sistemleri oluşturmakta kullanılabilecek yepyeni bir ürün mevcut. Güçlü yangın söndürme performansına sahip, tamamen çevreci, ekonomik, katı forma potasyum tuzları içeren, sağlığa zararsız, basınçlı kaplara ve tam sızdırmazlığa ihtiyaç duymadan kullanılabilen aerosol yangın söndürücülerimiz ile tanışın.

Aerosol söndürücü nasıl çalışır?

Aerosol kelimesinin kısaca tanımını yapmak istersek; 10 mikrondan küçük boyutlu, çok küçük katı veya sıvı partiküllerinin bir gaz ortam içerisinden dağılmasıyla oluşan çok fazlı bir sistemdir diyebiliriz. Bu çok fazlı sistem içinde bulunduğu hacimde asılı kalarak çok uzun süreler çökmeksizin o hacmi doldurur. Aerosol yangın söndürücülerin metal taşıyıcı gövdeleri içerisinde temel olarak katı formdaki alkali metal tuzları ve çeşitli yardımcı maddeler kullanılarak üretilmiş ve tabletler halinde sıkıştırılmış katı madde bileşimleri bulunur. Yangın durumunda, yangın algılama sistemi ile otomatik olarak veya manuel olarak aerosol söndürücülerin içerisindeki bu katı bileşim tabletleri söndürücü üzerindeki tetikleyici ile aktive edilir ve tablet bileşimi içerisinde bir redoks (redüksiyon-oksidasyon) reaksiyonu başlar. Tabletlerin yapısını oluşturan bileşim, bu reaksiyon sonucunda, potasyum karbonat ve bikarbonatları (ortalaması 2 mikron boyutlarında), su buharı, karbondioksit ve yoğun azot içeren, yangın söndürücü özelliğe sahip çok fazlı bir sis bulutu üretir. Bu çok fazlı sis bulutu yangına hem fiziksel (soğutma etkisi) hem de kimyasal (yangın reaksiyonunun ürünleri olan serbest radikallere bağlanıp onları reaksiyondan uzaklaştırma etkisi) müdahalede bulunarak yangını hızlı ve çok etkili bir
biçimde söndürür.

Aerosol yangın söndürücüler Halon gazlı söndürücülerin yerine kullanılan, Novec 1230 ve FM200 söndürme sistemlerinin en etkili ve uygun maliyetli alternatifi durumundadır.


Aerosol Yangın Söndürme Sistemlerinin Kullanılmasının Uygun Olduğu Yanıcı Maddeler ve Yangın Sınıfları

Aerosol söndürücülerimiz aşağıdakilerin varlığından dolayı risk taşıyan kapalı alanlardaki yangınlar ile mücadele için uygundur.


Organik Kökenli (Katı)
Madde Yangınları
Sıvı Yanıcı Madde
(Akaryakıt) Yangınları
Gaz Halindeki Yanıcı
Madde Yangınları
Yağ Yangınları
Elektrik Yangınları 
- Ahşap, Kömür,
Kâğıt, Ot, Selüloz
- Kauçuk, Tekstil Ürünleri,
Plastik v.s.
- Benzin, Benzol,
Mazot, Fuel-Oil,
Madeni Yağlar,
- Vernik, Boya, Tiner,
Alkol, Parafin, Aseton,
Asfalt, Tutkal v.s.
- Yanıcı gaz ve basınç altında
sıvılaştırılmış gaz haldeki
maddelerin yangınlarıdır.
- Doğal ve Üretilmiş Gazlar,
Metan, Asetilen
- LPG, Propan ve Doğal Gaz
- Bitkisel ve hayvansal
pişirme yağlarının
yangınlarını kapsar.
 – Elektrikli ekipmanların
sebep olduğu
yangınları kapsar.
(NFPA 10 sınıflandırmasına 
göre E sınıfı yangınlar, 
EN 2 ye göre de
 sınıflandırılamaz)

Video

Kapat