Uygulama Alanları

Uygulama Alanları
Uygulama Alanları Uygulama Alanları Uygulama Alanları Uygulama Alanları Uygulama Alanları Uygulama Alanları Uygulama Alanları

Uygulama Alanları

UYGULAMA ALANLARI

Güç Dağıtımı:

Trafoların, alt istasyon, ana şalter odaları, kablo tünelleri, elektrik kabinleri, güç dağıtım tesisleri, türbin jeneratörleri, vs.’nin korunması

Telekomünikasyon:

Sigorta kutuları, server odaları, server şebekeleri, veri saklama, bilgi işlem alanları, IJR veri merkezi, server ve bağlantı kabinleri, vs.’nin korunması

Deniz:

Makine daireleri, makine alanları, yük ambarları, sürat tekneleri, süper yatlar, yelkenliler, filikalar, römorkörler ve kontrol odaları’nın korunması

İnşaat:

Çatı katları, garajlar, boya dolapları, makine ve bilgisayar odaları, ambarlar, ofisler, geçici depo, yüksek döşemeler, vs.’nin korunması

Nakliye:

Pompa daireleri, makine daireleri, elektrik kabinleri, ortak üretim ve elektrik dağıtım sistemleri, maden araçları, vs’nin korunması

Makineler:

Fabrikaların makine ve ekipmanları, CNC içinde bileme ve torna makineleri, güç kabini, kontrol kabinleri, jeneratör odaları, Güç dağıtım kabinleri, direnç bankaları, vs’nin korunması.

Yağ ve Gaz:

Kontrol odaları, şalter odaları, kablo tünelleri, pompa istasyonları, pompa odaları, makine alanları, elektrik kabinleri, ortak üretim ve elektrik dağıtım sistemleri, petrokimya ve boru hattı sistemleri vs’nin korunması.

Video

Kapat