FirePro Teknolojisi

FirePro Teknolojisi
FirePro Teknolojisi

FirePro Teknolojisi

FİREPRO. AEROSOL YANGIN SÖNDÜRME TEKNOLOJİSİ

Yeni, temiz ve ekolojik söndürücü madde

Yeni nesil yangın söndürme maddeleri içerisinde, etkili yangından korunma sistemlerinin gerçekleştirilmesi için yepyeni bir ürün mevcut. Ekonomik ve tamamen ekolojik: Kuru toz kategorisine ait söndürücülerde kullanılan söndürücü bir madde olarak sınıflandırılabilecek potasyum aerosol kullanılır.

Tanımlamak gerekirse, aerosol gazlı ortamda havada asılı duran katı ya da sıvı parçacıklardan oluşan bir sistemdir.

Aerosol nasıl çalışır?

Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır.

Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürülür.

Aerosol Halon, Novec, FM200'e kıyasla düşük maliyetli bir alternatiftir. En yeni sabit piroteknik olmayan bir üretim olan aerosol aktivasyon ile hızlı bir şekilde yayılan, oldukça verimli ve son derece etkili söndürücüdür.

Aerosoldeki potasyum moleküller, tutuşmada mevcut olan zincirleme kimyasal reaksiyonu engelleyerek fiziksel ve kimyasal olarak yangın ile mücadele eder.

Aerosol kurulumunun mümkün olduğu yerler

Söndürücü aşağıdakilerin varlığından dolayı risk taşıyan kapalı alanlardaki yangınlar ile mücadele için uygundur:

  • Tahta, kâğıt, kıyafet, birleşik materyaller, plastik materyal ve bunlar gibi Katı tutuşabilir materyaller
  • Yağ, gazolin, petrolün rafine edilmesi, organik çözeltilerden ortaya çıkan diğer ürünler gibi sıvı tutuşabilir materyaller
  • Düşük gerilimli elektrik santralleri, kuru ya da yağlı transformatörler, kablo gövdeleri, transformasyon ve dağıtım karabinaları, telefon, doğrusal gerilim altında olsa dahi elektrikli ve elektronik cihazlar.

Video

Kapat